A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron

TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002

Kedvezményezett:
Kapuvár  Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
39 694 250 Ft

A finanszírozás típusa:
Európai Szociális Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017. július 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:
2020. december 15.

Kapuvár Városi Önkormányzat a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központtal konzorciumi együttműködésben a településen lévő szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken élők számára a társadalmi együttműködést elősegítő és szemléletformáló programok megvalósítását tervezi. A projekt célja a szegregátumban és a szegregációval veszélyeztetett területen élők későbbi integrációjának elősegítése.

A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 1998. óta működik Kapuváron mint szociális alapszolgáltató intézmény, így a Pályázati felhívás 4.1 pontjában foglaltaknak teljes mértékig megfelel - a konzorciumi partner közel 20 éves szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik.

A fejlesztés a 290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet alapján Kedvezményezett (Kapuvári) járásban valósul meg (a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2016 (II.26)-ai közgyűlési határozatával összhangban.)

A projekt szemléletformáló programsorozata két fő célterületre fókuszál:

Folyamatos szociális munka megteremtése:

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;

c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;

d) szociális munkások szupervíziója.

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;

b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek)

A projekt célja a városi szövetbe ágyazott leszakadó, leszakadással veszélyeztetett városrészekben és a településtesttől elkülönült telepeken élők tekintetében a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek a megteremtése. Mivel a szociális városrehabilitációs célterületeken, különösen a nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező területeken magas a roma lakosság aránya, ezért a társadalmi befogadást célzó programok is részét képezik a projektnek. A hátrányos megkülönböztetés, elkülönülés, diszkrimináció elleni akciók részét képezik a programsorozatnak. A kapuvári Önkormányzat olyan komplex attitűdformálást kíván végrehajtani, amelynek keretében ezek az egyének az önálló jövedelemszerzésre való képességüket fejleszthetik, az oktatásbeli elmaradásaikat pótolhatják. Ezen felül a folyamatos közösségi és egyéni szociális munka megteremtésével ezek a leszakadással veszélyeztetett egyének és csoportok körében a jövedelemszerzés életvitelszerűvé válik a projekt befejezésére. Emellett a közbiztonság javítása is kiemelt cél, amelyet a Kapuvári rendőrség, polgárőrség és bűnmegelőzési közalapítvány működtetése, és a velük való szoros együttműködés szolgál. Ez megteremti a leszakadó területeken és azokon kívül is az általános közbiztonság érzését, növeli a közösségbe vetett bizalmat a társadalom minden szintjén.

A komplex programok integrált módon kerülnek megtervezésre és megvalósításra az akcióterületeken élő lakosság bevonásával, illetve az összes települési releváns szervezettel (pl. rendőrség, civil szféra, stb.) partnerségében. A társadalmi hátrányok leküzdése csak hosszabb távon lehetséges, éppen ezért ezek a programok hosszabb távúak, amely hosszabb időkeret megfelelő feltételeket teremt az integrált és részvételen alapuló projekt tervezéshez és megvalósításhoz. Kapuvár esetében ez egy 3 évet átölelő, a településen jelenlévő marginalizált közösségek felzárkóztatását célzó programsorozatot jelent.

Az Anti-Szegregációs Programmal összhangban a szakmai segítségnyújtásban részt vevő konzorciumi partner, Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ mellett a helyi közszféra és civil szervezetek kerülnek aktívan bevonásra a programokba:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Kapukom Kft.

Rábaközi Művelődési Központ

Felnőttképző intézmények

Kapuvári Rendőrkapitányság

"Közbiztonságunkért" Közrend, Közbiztonság és Bűnmegelőzési Közalapítvány

A projekt megvalósítási ideje 2017.07.01.-2020.06.30-ig tart, azaz 36 hónap, amely alatt a folyamatos szociális munka biztosított az érintett területeken, 10 fő szociális munkás bevonásával. Valamennyien a szociális szférában jártas szakemberek, akik az akcióterületen bevont hátrányos helyzetű embereket segítik az integrációban; koordinálják, szervezik a szemléletformáló programokat, kapcsolatot tartanak a többi szakmai (civil, közszféra és területi szervezetek) szervezettel valamint aktívan részt vesznek a programok lebonyolításában és a programok utáni utómunkákban, dokumentálásban, monitoringban.

A projekt keretén belül különböző rendezvényekre várjuk a lakosságot!

Beszámoló rendezvényeinkről 


A pandémiás helyzetben a kézműves foglalkozást úgy került megvalósításra, hogy az alapanyagokat kiszállítottuk a családok számára, akik fotóval igazolva küldtek visszajelzést az elkészített díszekről, az alapanyagok felhasználásáról. A program nagyon sikeres volt, örömmel vettük, hogy a családok, generációk együtt tevékenykedtek a jó hangulatú...

Szociális munkás szakember tartott előadást a konfliktusokról, azok kezeléséről. A kezeléshez, megoldáskereséshez többféle technikával ismerkedhettek meg a résztvevők. Fontos készségfejlesztés zajlott le, hiszen a családi, gyermeknevelési viták gyakran előfordulnak, azok megfelelő kezelése, megoldása nagyon fontos a család életében. A résztvevők...

Gasztro klub

2020.10.16

A gasztro klub keretében elsődleges szempont az volt, hogy a tavaszi időszakban lebonyolított és nagy sikernek örvendő zöldség nevelő programban megtermelt növényeket feldolgozása történjen meg. A paradicsom, paprika felhasználás egyik legnépszerűbb lehetősége a lecsókészítés, melyet a résztvevőkkel közösen készítettünk el. A főzés közben...