Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

Az akcióterületi lakosságon belül kiemelten a gyermekek, fiatalok, egyedül élő idősek helyzetét, biztonságérzetét növelhetik a közbiztonság javítását célzó intézkedések, mint a szomszédsági rendőrség létrehozása, a kábítószerbűnözés-ellenes fellépés erősítése, illetve különféle bűnmegelőzési eszközök, mint a függőségeket célzó prevenció, az áldozattá válás megelőzése, a büntetettek visszailleszkedését segítő programok, az utcai szociális munka, kortárs segítők képzése, vagy a kapcsolódó alacsony küszöbű szolgáltatások. A projekt eredményeként a városi szövetbe ágyazott leszakadó, leszakadással veszélyeztetett városrészekben és a településtesttől elkülönült telepeken élők tekintetében a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődése megáll, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételei megteremtődnek. Mivel a szociális városrehabilitációs célterületeken, különösen a nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező területeken magas a roma lakosság aránya, ezért a társadalmi befogadást célzó programok is részét képezik a projektnek. Az önkormányzat olyan komplex attitűdformálást hajt végre a projekt során, amelynek keretében ezek az egyének az önálló jövedelemszerzésre való képességüket fejlesztik, az oktatásbeli elmaradásaikat pótolják. Ezen felül a folyamatos közösségi és egyéni szociális munka megteremtésével ezek a leszakadással veszélyeztetett egyének és csoportok körében a jövedelemszerzés életvitelszerűvé válik a projekt befejezésére. Emellett a közbiztonság javítása is megtörténik, amelyet a Kapuvári rendőrség, polgárőrség és bűnmegelőzési közalapítvány működtetése, és a velük való szoros együttműködése biztosít. Ez megteremti a leszakadó területeken és azokon kívül is az általános közbiztonság érzését, növeli a közösségbe vetett bizalmat a társadalom minden szintjén. A komplex programok integrált módon kerülnek megtervezésre és megvalósításra az akcióterületeken élő lakosság bevonásával, illetve az összes települési releváns szervezettel (pl. rendőrség, civil szféra, stb.) partnerségben. A szélesebb lakókörnyezet tájékoztatása, valamint együttműködésének elérése érdekében minden együttműködő partner megfelelően előkészített információkat nyújt a pozitív közreműködés megnyerése érdekébe